Hvordan komme i gang med bærekraftsarbeid?

9. april 2024

Norske bedrifter står overfor økende krav og nye reguleringer rundt bærekraft. Ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan forberede seg - og komme i gang med bærekraftsarbeidet? 

 24SevenOffice tilbyr et nyttig webinar som viser hvordan bedrifter kan sette kursen mot netto null utslipp. 

Webinaret vil inkludere: 

  • Bærekraftsarbeidets grunntrinn
  • Måling av bedriftens klimapåvirkning 
  • Klimaregnskap som styringsverktøy 
  • Identifisering av utslipps- og kostnadskutt 
  • Forberedelser til aktuelle reguleringer

Vi vil dele kunnskap og vise til verktøy som vil hjelpe deg å forenkle bærekraftsarbeidet, samt benytte muligheter i det grønne skiftet. 

Registrer deg nå og ta de første skrittene mot en mer bærekraftig virksomhet 💚🌍

Dersom du ikke har anledning til å delta på oppsatt tidspunkt, kan du likevel melde deg på. Du vil da få tilsendt webinaret i opptak og kan se det når det passer best for deg.